Odměna

Odměna je s každým klientem sjednána individuálně s ohledem na charakter, složitost a časovou náročnost případu. Odměnu lze sjednat jako odměnu časovou, paušální, podílovou či jako odměnu za úplné vyřízení věci. Odměna je vždy dohodnuta před započetím poskytování právních služeb.
Odměna za poskytování právních služeb je sjednána jedním z těchto způsobů
Časová Nejčastější je hodinová sazba, která se pohybuje od 1.500,- Kč za hodinu práce. Vždy Vám sdělíme předpokládanou časovou náročnost.
Paušální Vhodná pro dlouhodobou spolupráci, placená v pravidelných měsíčních platbách. Výše paušální odměny je stanovena v závislosti na rozsahu poskytovaných právních služeb. 
Podílová Podílová odměna je stanovena určitým procentem z přiznaného nároku ve věci, maximálně do výše 25 %. 
Odměna za úplné vyřízení věci Stanovení odměny spočívá v předem dohodnuté částce za kompletní vyřízení věci
 
Příklady odměny za obvyklé právní služby
Příprava kupní smlouvy o prodeji nemovitosti včetně advokátní úschovy peněz a přípravy návrhu na vklad do katastru nemovitostí od 10 000,- Kč
Příprava darovací smlouvy na nemovitost včetně přípravy návrhu na vklad do katastru nemovitostí od 4 000,- Kč
Zastoupení v řízení v případě tzv. nesporného (dohodnutého) rozvodu včetně přípravy dohod o úpravě poměrů k nezletilým dětem a o vypořádání společného jmění od 9 000,- Kč
Příprava dokumentace k založení společnosti s ručením omezeným od 8 000,- Kč 
Kompletní právní služby spojené s likvidací právnické osoby od 20 000,- Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Bude-li Vám služba poskytnuta plátcem DPH, musí být podle zákona k uvedené ceně připočteno DPH v příslušné výši.